Het lijkt me een grote tijdsinvestering om de GLCE-vragenlijsten op school te laten invullen. Is dit wel haalbaar?

Het klopt dat het laten invullen van de vragenlijst op school een bijkomende tijdsinvestering is. Alternatieve logistieke oplossingen blijken echter nadelen te hebben:

  • De vragenlijst thuis laten invullen houdt het risico in dat hij niet door alle leerlingen zal ingevuld worden. Een ander nadeel is dat de leerlingen in dat geval geen vragen kunnen stellen wanneer er zaken onduidelijk zijn.
  • De vragenlijst op school laten invullen zonder een CLB-medewerker zou praktisch een goede oplossing kunnen zijn. Maar dit heeft als grote nadeel dat er minder garantie is dat de privacy van de jongeren wordt gegarandeerd tijdens het invullen, terwijl dit voor jongeren belangrijk is om eerlijk op de vragen te antwoorden.
  • Bij beide alternatieve oplossingen gaat ook het voordeel verloren dat er bij het invullen van de vragenlijst al een eerste stap gezet wordt in het opbouwen van de relatie met de CLB-medewerker, wat het gevoel van veiligheid ten goede komt en ook weer de kans vergroot dat jongeren eerlijk zullen antwoorden.

 

Tegelijk begrijpen we dat de tijdsinvestering een struikelblok kan zijn om GLCE grootschalig te implementeren. Toch denken we dat de tijdsinvestering geen struikelblok kan zijn om kleinschalig van start te gaan. We willen CLB’s daarom aanmoedigen om op kleinschalige wijze ervaring op te doen met de methodiek zoals deze nu uniform werd vastgelegd. Vanuit deze praktijkervaring zullen er vermoedelijk nieuwe ideeën ontstaan om het invullen van de vragenlijst op een efficiëntere en toch nog kwaliteitsvolle manier te laten verlopen. We zullen regelmatig overlegmomenten organiseren waarop hierover uitgewisseld kan worden en van waaruit experimenten opgezet kunnen worden.

Gezond leven? Check het even!

Andere vragen