GLCE lijkt ons een mooie methodiek, maar vraagt een consult zo niet veel meer tijd? Het lijkt me niet mogelijk om op deze manier een klas van 20-25 leerlingen op een voormiddag te zien?

Doordat er geen uniforme afspraken bestaan in de CLB’s omtrent de tijd die voorzien dient te worden voor een klasgroep is het moeilijk om te onderzoeken of het consult al dan niet meer tijd in beslag neemt met dan zonder GLCE. In het onderzoek gaven sommige CLB’s aan dat het consult even lang duurde, andere CLB’s gaven aan dat het langer duurde dan zonder GLCE. Dit is onder andere afhankelijk van de geldende afspraken omtrent de tijdsbesteding in het centrum.

Alle CLB’s geven in het onderzoek wel aan dat de differentiatie in tijdsbesteding tussen de leerlingen en tussen de klasgroepen groter wordt door gebruik te maken van GLCE. Dit wil zeggen dat er meer tijd geïnvesteerd kan worden in de leerlingen die vragen hebben en/of die problemen ervaren.

Daarnaast is het ook zo dat het gebruik van motiverende gespreksvoering op zich niet meer tijd vraagt. Het gesprek kan in dezelfde tijd, maar op een andere manier gebeuren (bv. met andere woordkeuzes, een andere benadering van de jongere, …). Natuurlijk vraagt het wel tijd en ruimte om je deze methodiek eigen te maken en hem te leren toepassen. Er is tijd en ruimte nodig om er iets over te lezen, er een vorming rond te volgen, hierover uit te wisselen met collega’s, te evalueren wat goed gaat en wat nog beter kan, …

We raden aan om klein te beginnen bij de implementatie van GLCE. Dit kan bv. door te starten met scholen waarmee er al een vlotte samenwerking bestaat en waar groepen van bijvoorbeeld maximum 15 leerlingen per voormiddag uitgenodigd worden voor het CLB-consult. Daarna kan dit geëvalueerd worden en kan het gebruik van GLCE na positieve evaluatie uitgebreid worden.

Tot slot raden we aan om voor de start met GLCE het document rond implementatie te raadplegen en voor jullie centrum na te gaan wat momenteel haalbaar is en welke stappen er gezet moeten worden om het beoogde doel te behalen. Iets nieuws implementeren gaat niet vanzelf en vraagt dat je er energie en tijd in investeert. Via dit document willen we jullie informatie aanreiken die het implementatieproces kan versterken en vergemakkelijken.

2 personen vinden deze informatie nuttig
Gezond leven? Check het even!

Andere vragen