Een uitgebreide zwelling van de bovenarm na vaccinatie van leerling in het 1e lj. Wat nu?

Aan leerlingen van het eerste leerjaar bieden CLB DTPa-IPV aan. Afhankelijk van de studie wordt na een vijfde dosis DTPa een zwelling met een diameter van > 50 mm vastgesteld bij 8-37% van de gevaccineerden. Grote kans dus dat de huisarts of kinderarts hierover een vraag krijgt.

In een notendop:

  • De uitgebreide rode zwelling rond de injectieplaats ontstaat binnen de 48 uur na vaccinatie en verdwijnt na 4 à 5 dagen zonder restlestels;
  • Een ELS na vaccinatie ziet er indrukwekkend uit. Als het niet herkend wordt, kan het verkeerdelijk gediagnosticeerd worden als erysipelas, met onnodige behandeling met antibiotica tot gevolg;
  • Erysipelas wordt in tegenstelling tot ELS gekenmerkt door een acuut begin, scherp begrensde drukpijnlijke rode zwelling en is geassocieerd met veralgemeende symptomen (bv frissons, algemene malaise, nausea en braken);
  • Er is geen reden om na een ELS in de toekomst niet meer te vaccineren met een gelijkaardig vaccin.
     

Zie Standaard Vaccinaties rubriek 4.8.1.1 voor meer uitleg en referenties.

88 personen vinden deze informatie nuttig
Vaccinaties

Andere vragen