Als we gebruik maken van GLCE vullen de leerlingen geen papieren vragenlijst meer in. Dienen we wel nog een vragenlijst te bezorgen aan ouders?

Jazeker, de zorgen en vragen van ouders worden nog steeds bevraagd naar aanleiding van het CLB-consult.

Om als CLB met de jongere gepast aan de slag te gaan omtrent de vraag of zorg, is transparantie van de ouder naar hun jongere over wat genoteerd is in de oudervragenlijst belangrijk. Nodig hen hiertoe uit door bv. bovenaan de vragenlijst te noteren ‘in te vullen door de ouder samen met de leerling’.

2 personen vinden deze informatie nuttig
Gezond leven? Check het even!