Enkele wetenswaardigheden over de terugbetaling van verstrekkingen, materialen en farmaceutische specialiteiten

Een artikel van Testaankoop (anno 2009) belicht een enquête waaruit blijkt dat één op drie gezinnen moeite heeft met het bekostigen van de basisgezondheidszorg. We verwachten niet dat deze tendens gekeerd is, wel integendeel.

Hoewel de CLB-dienstverlening kosteloos is voor de gebruiker, het realiseren van sommige CLB-adviezen (verder onderzoek, externe begeleiding, verzorging, …) is dit vaak niet. We mogen dan ook verwachten dat het reële of vermeende kostenplaatje vaak een bijkomende drempel is om deze adviezen op te volgen. Ouders vinden het vaak moeilijk dit zelf aan te kaarten. Het kan helpen als CLB-medewerker hierop te anticiperen door bv. een idee te geven van het reële kostenplaatje, de weg te wijzen naar extra tegemoetkomingen of gunstige alternatieven, zelf te toetsen naar de financiële haalbaarheid van de voorstellen voor het gezin.

Hieronder alvast enkele gegevenheden over ‘terugbetalingen, tegemoetkomingen, …’ i.v.m. diverse zorgverstrekkingen als wegwijzer voor de CLB-medewerker:

 1. Mondzorg: meer uitleg in bijlage 1
  • De meeste tandheelkundige (be-)handelingen (met uitzondering van de orthodontische) worden volledig terugbetaald voor jongeren tot 18 jaar (op voorwaarde dat de tandarts geconventioneerd is)
  • Aan de tandarts kan ook gevraagd worden te werken met het systeem van derdebetaler (systeem waarbij de tandarts het ereloon rechtstreeks vereffent met het RIZIV). De tandarts heeft het recht hier al dan niet op in te gaan. (meer uitleg in bijlage 2)
 2. Raadplegingen huisarts:
  • Een patiënt met een globaal medisch dossier (GMD) betaalt 30% minder remgeld voor een raadpleging bij zijn huisarts. Een GMD kan door elke patiënt aangevraagd worden bij de huisarts. In een GMD bundelt deze huisarts dan alle medische info die over de patiënt bekend is. Voor het opstarten van een GMD betaalt de patiënt een bepaalde som aan de arts. Die som wordt volledig terugbetaald door het RIZIV.
  • Jongeren hebben het recht op toepassen van het systeem derdebetaler. De arts heeft het recht hier al of niet op in te gaan. (meer uitleg in bijlage 2)
  • Patiënten of gezinnen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, betalen minder remgeld. (meer uitleg in bijlage 3)
 3. Raadplegingen specialist (ondermeer oogarts, neuroloog, psychiater, NKO, uroloog, …):
  • Een patiënt met een GMD betaalt ook minder bij een raadpleging van een specialist indien op verwijzing van de huisarts (bv. slechts +/- 2,5 euro remgeld voor raadpleging oogarts wanneer patiënt met GMD en op verwijzing huisarts) (meer uitleg in bijlage 4 - update november 2013) (zie ook website RIZIV: je vindt er ook het verwijsformulier)
  • Jongeren hebben het recht op toepassen van het systeem derdebetaler. De arts heeft het recht hier al of niet op in te gaan. (meer uitleg in bijlage 2)
  • Patiënten of gezinnen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming, betalen minder remgeld. (meer uitleg in bijlage 3)
 4. Tussenkomsten van RIZIV en mutualiteiten voor brilglazen, montuur, lenzen en toebehoren:
 5. Terugbetaling contraceptiva voor jongeren onder de 21 jaar
 6. Terugbetaling Rilatine
 7. Terugbetaling dieetconsultaties: meer uitleg in bijlage 8
  • Hiervoor is geen terugbetaling voorzien via het RIZIV (tenzij bij diabetes).
  • Bij sommige mutualiteiten is er wel een terugbetaling voorzien. De modaliteiten verschillen tussen de mutualiteiten onderling, maar ook van regio tot regio en evolueren van jaar tot jaar.
 8. Terugbetaling kine: meer uitleg via bijlage 9 

   

Voor 'Tarieven en terugbetalingen van de courantere medische en paramedische zorgverstrekkingen’: zie bijlage 9 (update oktober 2010)

VWVJ maart 2010

Een printvriendelijke bundel van het hoofdartikel met de bijlagen (14 pp.) vind je hier.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.