Epilepsie is een neurologische aandoening, gekenmerkt door het herhaald en spontaan optreden van epileptische aanvallen. Vijf tot 10% van alle mensen  maken tijdens het leven éénmalig een epileptisch insult door. Bij slechts 0,5 tot 1% van de bevolking treden herhaald epileptische aanvallen op en deze personen lijden dus aan epilepsie. Bij epilepsie kunnen de aanvallen bestaan uit een verandering  van het bewustzijn, van de motorische en/of sensoriële functies en/of van het gedrag en emoties. Deze verandering is het gevolg van een plots optredende abnormale neuronale ontlading ter hoogte van de hersenschors.