Document 'Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding'

De CLB hebben een prominente rol in het aanbod van jeugdgezondheidszorg voor schoolgaande kinderen en jongeren in Vlaanderen. De beleidsbeslissingen van de Vlaamse regering inzake de organisatie van het (secundair) onderwijs, de recent gepubliceerde CLB-audit en de op stapel staande herziening van het decreet leerlingenbegeleiding, maken dat de CLB actueel in een reflectiefase zitten voor een mogelijke transitie van haar opdrachten en organisatie in de nabije toekomst.

In dit tijdsvenster vraagt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de VWVJ om eerder advies inzake jeugdgezondheidszorg te actualiseren en in het bijzonder de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding in de realisatie van de JGZ.

In het document ‘Jeugdgezondheidszorg. Onderbouw voor de organisatie van JGZ in de centra voor leerlingenbegeleiding’ worden missie, de geactualiseerde visie en de mogelijke strategie om JGZ in Vlaanderen en in het bijzonder in de CLB vorm te geven beschreven.

VWVJ januari 2016

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.