De procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB – versie 2

Er zijn twee aanpassingen aangebracht in de procedure:

  1. Er heerste onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden bij vaccinatie door een verpleegkundige. Ter verduidelijking is in de Procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB, VWVJ 2014 de passage over de verantwoordelijkheid van de arts en van de verpleegkundige meer in detail omschreven.

    Vaccineren kan opgesplitst worden in 2 grote stappen: de beslissing om deze leerling dit vaccin toe te dienen en de toediening zelf van het vaccin. Enkel de arts kan vaccinatie voorschrijven voor een leerling, de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het voorschrift ligt dan ook volledig bij de arts. De verantwoordelijkheid voor de toediening van het vaccin ligt bij de vaccinator, in casu de verpleegkundige. Een verpleegkundige die afwijkt van het voorschrift, is zelf verantwoordelijk voor deze beslissing.
     
  2. Alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde geneeskundige handelingen dienen volgens het KB van 13 juli 2006 in detail beschreven te worden. Het protocol ‘Intramusculaire toediening van een vaccin door CLB’ werd daarom toegevoegd aan de procedure.

    De procedure is op de website te vinden bij  'Vaccinaties' > 'Aan de slag' >‘Werkmaterialen > Documenten voor de coördinator'.

Terug naar Nieuwsbericht Vaccinaties 28

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.