Een denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg'

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.
Een interactieve dag waar jeugdgezondheidszorg (CLB en K&G) en onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren.

Wat?

Samen aan de slag om invulling te geven aan kwalitatieve stages voor studenten in het werkveld 'jeugdgezondheidszorg' uit de vernieuwde 4-jarige opleiding bachelor in de verpleegkunde.

Waarom?

Omdat investeren loont!

Een degelijke begeleiding van stagiaires voedt bij hen niet enkel de competentie maar ook de tevredenheid en het geloof in de rol die jeugdgezondheidszorg kan spelen. Fijn toch! Zij worden immers onze toekomstige collega of partner waarmee we (nauw) samenwerken en/of cliënt van onze dienstverlening.  

Op hun beurt voeden stagiaires de jeugdgezondheidszorg: zij brengen een ander perspectief binnen, nieuwe inzichten of expertise. 

Voor wie?

Verpleegkundigen (stagementoren) die studenten begeleiden op de werkvloer (uit CLB en K&G)
Docenten en stagebegeleiders van de hogescholen voor verpleegkunde

Medewerkers van de hogescholen voor verpleegkunde

Wanneer?

Vrijdag, 24 mei 2019 

Waar?

Brussel

Programma

 • Organisatie en werking van Kind en Gezin
  Marie-Jeanne Schoofs (Beleid Kind en Gezin)
   
 • Organisatie en werking van Centra voor Leerlingenbegeleiding
  Inge Van Trimpont (InternettenSamenwerkingscel CLB)
   
 • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de opleidingen verpleegkunde op het vlak van stages? 
  Begeleiden van stagiairs: welke praktische zaken verdienen aandacht?
  Welke competenties zijn van belang bij de stagementor? 
  Lon Holtzer (Vlaams zorgambassadeur, auteur ‘Stageboek Verpleegkunde’)
 • Via interactieve rondetafelgesprekken met de deelnemende verpleegkundigen van CLB én K&G, docenten en stagebegeleiders van de hogescholen:
  Student, onderwijs en praktijk? Hoe horen en begrijpen we elkaar? Waar vinden we elkaar? Samen maken we de verbinding tussen onderwijs en de dagelijkse werking in K&G en CLB.

Inschrijven?

Inschrijven is gratis en kan via registratie op deze plaats vanaf 5 november 2018.

De inschrijvingen worden afgesloten ten laatste 1 week voor de vorming of van zodra de vorming is volzet.

Wie inschrijft neemt het engagement te komen: het aantal plaatsen is beperkt!
 

24 mei 2019, 9:30   tot   16:30
Hoofdzetel Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
BELGIUM
Evenement categorisatie
Categorie

Deel met vrienden, familie en collega's...

Help ons en informeer uw vrienden, collega's en volgers over onze pagina: Een denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg'


U kunt ook de link hieronder delen via een mail of op uw website.
https://www.vwvj.be/civicrm/event/info?id=71&reset=1