Focusgroep SPIN-test in het Buitengewoon onderwijs - Leuven

 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

In het kader van een masterproef ManaMa JGZ vond vorig schooljaar een beperkt haalbaarheidsonderzoek plaats omtrent de SPIN-test in het buitengewoon onderwijs. Hierbij werd gefocust op leerlingen die school volgen in BuO type basisaanbod lager onderwijs en type basisonderwijs OV3 secundair onderwijs.

Volgens de eerste resultaten van deze studie blijkt de afname van een SPIN-test binnen deze doelgroepen mogelijk mits een aantal aandachtspunten in acht te nemen (zoals de grootte van de groepen, herinstructie en opvolging). Gezien de kleine studiepopulatie is het echter niet de bedoeling om dit besluit zomaar te veralgemenen.

Wat?

Graag willen we deze dataset daarom aanvullen op basis van uw expertise om zo de hypothesen die hieruit voortvloeien te toetsen aan de hand van uw ervaringen. Enkele voorbeelden van vragen die we graag in een focusgroep willen bespreken: “Hoe verloopt de SPIN-test binnen uw centrum? Waar legt u de klemtoon? Waarom lukt dit wel/ niet voor deze doelgroep? Wat helpt u om de test te implementeren binnen het consult? Hoe gaat u/uw centrum om met onbetrouwbare resultaten? Hoe verloopt een herinstructie? Hoe verloopt een dossierstudie?...

Voor wie?

Ben je reeds enige tijd werkzaam in het BuO (alle types), vertrouwd met de SPIN-test en wil je de bekomen expertise delen, dan nodigen we u graag uit op één van onze focusgroepen. Met deze focusgroepen (max 10 deelnemers) willen we bijkomende informatie verzamelen om de haalbaarheid in kaart te brengen.

Wanneer en waar?

Dinsdag 17 april ‘18 van 13.30 – 15.30 uur te Leuven.
De exacte locatie zal nog worden meegedeeld.

Deelnemen?

  • Deelname is gratis.

  • Kandidaat deelnemers dienen zich  wel vooraf hieronder te registreren via 'nu inschrijven'

17 april 2018, 13:30   tot   15:30
Evenement categorisatie
Categorie Jeugdgezondheidszorg algemeen