Overgewicht

Overgewicht verwijst naar een relatief teveel aan ‘gewicht’ ten opzichte van de gestalte ongeacht de samenstelling van dit overgewicht. Bij overgewicht kan het relatief teveel aan gewicht afkomstig zijn van overtollige vetopstapeling en/of uitgesproken spierontwikkeling en/of een robuust beendergestel … Bij volwassenen spreekt men van overgewicht vanaf een BMI-waarde van 25 kg/m2. Bij kinderen spreekt men van overgewicht bij een geplotte BMI in de bovenste grijze zone op de Vlaamse groeicurve 2004.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lees ook