Aan de slag bij vragen over 'aandacht'

Aan de slag in de JGZ met het 'Prodiaprotocol Gedrag en Emotie' en met 'ICF-CY'


Prodiaprotocol Gedrag en Emotie

Het ‘Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis’ zoomt ondermeer in op 'aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD'. Het reikt CLB-medewerkers handvatten voor het handelen en voor de evaluatie van het te doorlopen traject.
 

ICF-CY

Het ICF-CY (of International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version) biedt een begrippenkader, een universele taal om de gezondheid en het functioneren van kinderen en jongeren te beschrijven.

Het ICF-CY leent zich daarom ook om het functioneren van kinderen en jongeren met 'aandachts- en/of werkhoudingsproblemen' te vatten in een gemeenschappelijke taal voor alle betrokkenen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.